U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Enquête interpretatie en beoordeling van letsel

 

 

 

 

Introductie
De forensisch arts kan in opdracht van politie/ justitie worden verzocht om een forensisch-medisch letselonderzoek uit te voeren. Dit letselonderzoek kan een lichamelijk onderzoek van het letsel en/of dossieronderzoek (fotomateriaal of medisch dossier) zijn. De bevindingen van het letselonderzoek worden vastgelegd in een forensisch-medisch letselrapport (met of zonder benoeming).

In het kader van een wetenschappelijk onderzoek met de ZonMW-subsidie ‘Interpretatie en beoordeling van letsel’ onderzoeken wij het gebruik van medische informatie in strafzaken waarbij sprake is van letsel. Hiervoor willen wij u in deze enquête graag enkele vragen stellen over de praktijk in uw regio ten aanzien van forensisch medisch letselonderzoek en -rapportage.

Deze enquête bestaat uit vragen over het letselonderzoek, de letselrapporten (zowel de letselbeschrijving als de deskundigenrapportages) en de samenwerking met politie/ justitie en behandelend artsen. De letselonderzoeken naar kindermishandeling (FMEKK- casuïstiek) kunnen bij het beantwoorden van de vragen buiten beschouwing worden gelaten.

Graag waar nodig aanvullen met een toelichting.
Graag de regio selecteren waar u werkzaam bent. Mocht u in meerdere regio's werken, is het mogelijk de enquête meerdere keren - voor meerdere regio's - in te vullen.